Kategorier
Nyhet

Gode nyheter fra sykehuset

Det har vært et lederskifte på sykehuset. Dr. Marlisa Calma (t.h.) har blitt medisinsk ansvarlig og Daisylyn Driz, tidligere leder på barnehjemmet er administrativ leder. Sosionom Jeanette Matheo har overtatt ledelsen av barnehjemmet.

– Etter en litt forsiktig start er det nå stor aktivitet ved sykehuset. Mer enn 1.000 pasienter har fått hjelp hittil, og den siste måneden har det alltid vært pasienter i sengene. Det er også stor aktivitet på poliklinikken, og noen ganger er venterommet for øyeblikkelig hjelp fullt, rapporterer dr. Gunhild Dobbe.

Begeistret for sykehuset
Gunhild har snakket med dr. Calma, som er en varm kristen. – Hun opplevde forespørselen fra oss som et direkte kall fra Gud, forteller hun. – Hun er veldig begeistret for sykehuset og aktivitetene som foregår, og ser store potensialer i fremtiden.
Diabetesbehandling er et forsømt felt på Filippinene og mange unge mennesker dør pga. av diabetes og dets komplikasjoner. Dr. Calma håper at vårt Barmhjertighetens hospital også kan bli et resurssenter innen diabetesbehandling. Hun har selv diabetes som spesialfelt, og har et stort nettverk. Men, som hun sier, det viktigste av alt er å gi god og forsvarlig behandling til de fattigste av de fattige og først og fremst ta hensyn til det hele menneske. De fattige skal kunne få hjelp uten å betale, men det finnes visse finansieringsmuligheter. Noen pasienter har helseforsikringer, og sykehuset har allerede noen inntekter fra forsikringspengene. Det kan også bli inntekter ved bruk av labororatorium og røntgen.

Fødeavdeling kommer
– Det samme gjelder fødeavdelingen når den åpner. For svært mange fødsler ytes det refusjoner, og en del av dette går til sykehuset. Vi har en gynekolog som vil ha ansvar for fødeavdelingen etter hvert. Hun antyder at ca 50 fødsler pr. måned er realistisk i fremtiden. Mange vil ønske å føde hos oss og for de fleste av dem ytes det ca. 1000 kr. pr fødsel hvorav en del går til sykehuset.