Kategorier
Våre prosjekter

Barnehjemmet

in36 (800x532)
Håpets Havn

Når du kommer til dette barnehjemmet får du et sterkt inntrykk av trivsel og glede. Dette viser seg ikke minst når det er festligheter og feiringer. Filippinerne elsker fest, og personalet og barna jobber sammen om forberedelsene. Det er bursdager, jule- og nyttårsfester, avskjedsfester (som beskrives på neste side), åpningsfester eller jubileer.  Men også i hverdagen er gleden tydelig til stede, – og  takknemligheten.

Får e-post fra barna
– Jeg får av og til e-poster fra barn som takker for det vi har gjort for dem. De har fått låne PC på kontoret for å skrive til meg, forteller Rachel. Hun roser også staben på barnehjemmet. – De er veldig lærnemme og gjør en stor innsats for barna. Jeg har lært mye av dem også!
Barn her får ikke alt lettvint. De som er i skolealder står tidlig opp og reiser til skolen, enten grunnskole eller videregående. Førskolebarna har egen opplæring på hjemmet. De større barna deltar i matlaging og rengjøring, og de vasker sine egne klær. Målet er at de skal lære å  greie seg selv. Noen blir adoptert, noen får jobb og flytter ut når de er 18 år, mens andre trenger mer tid og får hjelp i en overgangsperiode. Noen må av ulike grunner flytte ut før de er voksne, men de får komme tilbake når de ønsker det.

Småbarnsavdelingen

in55_3 (800x467)
Lekestund i småbarnsavdelingen.

Avdelingen har plass til 20 barn , med førskole

Fra 2-6år

Barna har kommet fra gaten

Er etterlatt av foreldre eller vært ute for traumatiske opplevelser som gjør at de ikke husker eller vil huske hvor de hører hjemme. Noen kommer besteforeldre med, fordi foreldrene sitter i fengsel eller ikke kan brødfø dem.

Pikehjemsavdelinger

P1060288 (800x600)
Stolte fletter av små vesker for salg

Avdelingen har plass til 20 jenter

Alder 6-18 år

Har gjerne kommet som småbarn

Noen kommer etter omsorgssvikt  eller tatt fra familien der de har blitt misbrukt.

Guttehjemsavdeling

in56 (800x532)
Et næringsrikt måltid med fisk og grønnsaker

Avdelingen har plass til 20 gutter

Alder 6-18 år

Kommer fra gaten

Omsorgssvikt

Er etterlatt av foreldre eller vært ute for traumatiske opplevelser som gjør at de ikke husker eller vil huske hvor de hører hjemme.

Eldresenter

DSC_0142 (800x533)
Rachel med damene på Eldresenteret

Avdeling med plass til 16 eldre

Håpets Havn fra 1994 ble en nødhavn for eldre mennesker som var forlatt av familien. Offentlig eldreomsorg  finnes ikke i Filippinene, og når familien ikke kan ta seg av dem blir de eldre overlatt til seg selv. Mange lever et ytterst kummerlig liv. I Håpets Havn får de medisiner, mat og pleie.