Kategorier
Våre prosjekter

Skolehjelp

cDSC_0680

Barna i Filippinene fikk inntil nylig ikke lov å begynne i grunnskolen før de kunne lese og skrive. Følgen av dette var at få barn fra fattigkvarterene fikk utdanning.
Ma-Ma´s har i flere år hatt førskolearbeid i fem lokalsamfunn i utkanten av Manila, med 30-40 barn i hver klasse. Mange av dem blir også fulgt opp med et næringsrikt måltid en gang i uka. Erfaringen viser at disse barna får et godt grunnlag for videre skolegang. Førskolelærerne er godt kvalifiserte, og gjør en flott innsats.

15.000 får skolehjelp

De barna som stiftelsen har kontakt med og som begynner i grunnskolen kan få støtte til transport og skolemateriell. Men vi  har også et samarbeid med ulike menigheter om skolehjelp til fattige barn i et mye større område. Menighetene får pakker med en enkel skoleuniform og nødvendig materiell som deles ut, og på denne måten får nærmere 15.000 barn hjelp til skolegang.

Universitetsutdannelse for noen

Noen får også hjelp til å ta videregående- , college- eller universitetsutdannelse. Dette er elever som viser gode evner, men som ikke har penger og mulighet for å ta en slik utdannelse. Et eksempel er at en av guttene fra barnehjemmet i 2013 ble uteksaminert som ingeniør. Andre barnehjemsbarn tar lærerutdanning eller andre typer høyere utdanning.