Våre prosjekter


Utadrettet arbeid

Våren 2023 kunne endelig MaMa gjenoppta arbeidet med matutdelig og helse,- sosialt hjelp ute i slum, fattigområder og fengsler. Matutdeling og oppfølging av under/ feilernærte barn foregår på 3 steder. Håpets Havns sosialarbeider og sykepleier er i tett kontakt med befolkningen. Medical Mission, er et samarbeid mellom sykehuset og Håpets Havn. Leger, sykepleiere, farmasøyter, sosialarbeidere og kokke med fler, reiser til områder hvor befolkningen har vansker med å komme til lege. På Medical Mission får de fattige gratis legehjelp, medisiner, klær, sko, ...

Read More


Åpning av fiskeoppdrett

Det ble en festdag da fiskeoppdrettsanlegget, bak sykehuset ble åpnet 6. februar 2023. 13.000 fiskeyngel av Tilapia ble satt ut i den store vanntanken. Tilapia er en hurtigvoksende næringsrik fisk, og kalles fattigmannsfisk. Med beliggenhet i nær tilknytning til risåkeren, vil gjødselvann fra fisketanken forbedre risåkerens jordkvalitet, og forhåpentlig øke risavlingen. MaMa håper at dette tiltaket på sikt kan redusere matutgifter og gi inntekter til driften for å hjelpe de fattige.

Read More


Sykehuset

   «MaMa Rachels Hospital of Mercy» står det i store bokstaver på fasaden. Både inni og utenfor bygningen er det stor aktivitet. I dag, 16. november 2013, blir sykehusets 2. etasje med fødestue, pasientrom og røntgenutstyr innviet. Og Rachel er selv personlig til stede og klipper snora. En drøm er blitt til virkelighet. Drømmen ble til gjennom Rachels møter med fattige mennesker i Manila i mer enn 20 år. Hun og hennes stab har i en årrekke hatt ambulerende poliklinikker rundt om i slumområdene, men kunne bare hjelpe med skadebehandling og enkle ...

Read More


Barnehjemmet

Når du kommer til dette barnehjemmet får du et sterkt inntrykk av trivsel og glede. Dette viser seg ikke minst når det er festligheter og feiringer. Filippinerne elsker fest, og personalet og barna jobber sammen om forberedelsene. Det er bursdager, jule- og nyttårsfester, avskjedsfester (som beskrives på neste side), åpningsfester eller jubileer.  Men også i hverdagen er gleden tydelig til stede, - og  takknemligheten. Får e-post fra barna - Jeg får av og til e-poster fra barn som takker for det vi har gjort for dem. De har fått låne PC på kontoret ...

Read More


Skolehjelp

Barna i Filippinene fikk inntil nylig ikke lov å begynne i grunnskolen før de kunne lese og skrive. Følgen av dette var at få barn fra fattigkvarterene fikk utdanning. Ma-Ma´s har i flere år hatt førskolearbeid i fem lokalsamfunn i utkanten av Manila, med 30-40 barn i hver klasse. Mange av dem blir også fulgt opp med et næringsrikt måltid en gang i uka. Erfaringen viser at disse barna får et godt grunnlag for videre skolegang. Førskolelærerne er godt kvalifiserte, og gjør en flott innsats. 15.000 får skolehjelp De barna som stiftelsen har ...

Read More


Sosialt arbeid

Alenemoren Leah  (22) og hennes 5 mnd gamle datter Angelica Joy er blant dem som får hjelp gjennom vår stiftelse  "Ma Ma Children´s Center of Norway".  Leah bor under primitive forhold i skuret i bakgrunnen i utkanten av storbyen Manila.  Hun, og mange som henne, lider bl.a. under dårlige boforhold og hygiene, mangel på helsehjelp og medisiner, underernæring og feilernæring. Stiftelsen arbeider i 5-6- av de fattigste slumområdene i megabyen Manila og Cavite område. Menneskene i slumområdene eier ikke tomtene der de setter opp sine primitive hytter av ...

Read More


Barn hjelper barn

Manila-aksjonen er en fantastisk tradisjon ved Langesund barneskole. Helt  siden 1993 har de arrangert denne dagen hvert eneste år, og totalt har de nå  dratt inn godt over én million kroner til Trovis arbeid i Manila. Årets aksjon gikk av stabelen før vinterferien, og kunne torsdag offentliggjøre resultatet av årets aksjon.  Det har vært et fantastisk år. Hele 70.046 kroner er det som kom inn. Bøssebærerer  ringer  på dører under aksjonen og på skolen kafesalget og underholdning under selve dagen.         ...

Read More


Nødhjelp

Stiftelsen Ma-Ma´s har eget budsjett for nødhjelp. Med ujevne mellomrom blir Filippinene herjet av tyfoner og andre større naturkatastrofer. Da deltar vi med de midlene vi har. Den siste naturkatastrofen var tyfonen Yolanda som herjet de sørlige delene av landet. Denne tyfonen berørte ca 10 mill. mennesker og etterlot seg over 8.000 døde. Ma-Ma´s foretok to hjelpeekspedisjoner til området, og dette er rapporten fra den siste som var i januar 2014: I tyfonen Yolandas fotspor - Tre biler svinger inn søleveien mot Nordic Harvest Missions barnehjem i Hernani, ...

Read More