Kategorier
Nyhet

I med,- og motgang….

Stor glede over en lokal sponsor som overrakte madrasser og feltsenger til sykehuset, Sengene er tiltenkt de personene som ser etter pasientene mens de er innlagt.

Livet byr oss på både glede og sorg, det kan alle i Håpets Havn bevitne etter denne uka. Etter et hyggelig besøk av en lokal sponsor, som kom med både gaver og mat, ble veldig mange i HH syke, veldig syke. Kraftig matforgiftning kan være livstruende for de som er svake fra før, slik som flere av våre eldre.

Heldigvis at sykehuset vårt er der. De ansatte har tatt imot de syke og gjort en fantastisk jobb dag og natt. Over 20 stk av vår barn, eldre og personale har vært innlagt, et antall som er langt over det sykehuset har av sengekapasitet til. Nå ser det ut til at utbruddet er under kontroll.

Firmaet som leverte maten har tatt på seg store økonomiske forpliktelser etter denne tragiske hendelsen. Ingen hadde ønsket at dette skulle skje. 
10 dager etter tyfonherjingen, der risåkeren ble slått i bakken, har rismarken reist seg. Den står fin og er snart klar til innhøsting, som er forventet i desember.

Risåkeren ligger rett bak sykehuset. Et prosjekt med oppdrettsfisk i kombinasjon til rismarken er i sin spede begynnelse. Gud er med midt i stormen.