Kategorier
Nyhet

Drapsmann forkynner for medfanger

– Jeg møtte Jayvie Reyes (29) for første gang sammen med pastora Connie 25. mars, 2 uker etter at han ble løslatt etter et 12-årig fengselsopphold for drap, forteller Gunhild Dobbe. Nå vil Jayvie hjelpe medfanger gjennom Ma-Ma’s fengselsteam.

– Han forteller at han var med i en gjeng med kriminelle, han var 17 år og yngst av dem alle. Under et innbruddsraid kom han til å drepe en eldre kvinne. De andre ble arrestert, men han som drapsmann klarte å rømme. Han gikk i dekning, men ble funnet etter en uke, arrestert og plassert i Cavite City fengsel. Dette var i 2003.
Her kom han i kontakt med pastorparet Connie og Rick med team, som besøker dette fengselet ukentlig med andakt, sang, bibelstudier og hjelp til forskjellige praktiske ting.

Fikk tillit blant fangevokterne
Han ble frelst der den 3. oktober 2004. Han forteller at Gud brukte ham i cella, han vant stor tillit, ble sjef på cella og fikk med seg alle cellekameratene på bibelstudium. Han nøt stor tillit blant fangevokterne, – de følte at de stolte på ham. Etter 5 år i Cavite City-fengselet ble han overflyttet til Mountinlupa Bureau of Correction i Manila, et stort fengsel for alvorlige forbrytere.
I dette fengselet fikk han skolegang og utdanning. Han fikk tatt videregående, bibelskole og en teologisk utdanning. Han kan i dag kalle seg pastor. Det kom lærere inn utenfra og underviste fangene.

Vil gi noe tilbake
Drap fører oftest til livstidsdom, men Jayvie slapp ut etter 12 år pga. god oppførsel. Han forteller at selv om han har sonet mange år, er det tungt å leve videre med å ha tatt et menneskeliv. Han ønsker å gi noe tilbake til fengslene sammen med Connie og Rick, som ga ham så mye. Men han er og klar over at det trenges tid for å bygge opp tillit. Han må melde seg for politimyndighetene to ganger pr. måned i 5 år.
Pastorparet Connie og Rick har stor tro på ham, som er den første frukten av deres arbeid. De ønsker forbønn for Jayvie og dette arbeidet i tiden som kommer. Jayvie er nå for fullt med i fengselsarbeidet sammen med Connie og Rick.