Kategorier
Nyhet

Takker for utdanning

John Mark Peroy (19) og Gemmalyn Quilang (17) har de siste 4 årene fått støtte til utdanning. Om to år vil de være ferdig utdannet som sosialarbeidere, og har planer om å jobbe for Ma-Mas.
– Vi er veldig takknemlige for at vi har fått denne muligheten, og nå ønsker vi å hjelpe andre ungdommer slik vi har blitt hjulpet selv, slår de fast. Adm. leder Daisy Driz ønsker dem velkommen. – Det er vanskelig å få tak i sosialarbeidere her nå, sier hun.

Transport, skolepenger og bøker
Ved utgangen av 2014 fikk 192 elever støtte fra Ma-Mas til utdanning. Disse elevene kommer fra fattige områder og hadde ellers ikke hatt disse mulighetene. Hjelpen dreier seg bl.a. om transport, skolepenger og bøker.
I tillegg til disse får over 13.000 barn hvert år en enkel pakke skolemateriell som gir dem mulighet til grunnskoleutdanning. Denne utdanningen er i utgangspunktet gratis, men det er svært mange som ikke har råd til en enkel uniform, en skolesekk og noen skrivebøker. For utdanning over grunnskolenivå må det betales skolepenger og elevene må holde lærebøker selv. Det er uoppnåelig for familier som knapt har penger til mat.

Hjelp til selvhjelp
Derfor er støtten fra Ma-Mas i høy grad hjelp til selvhjelp. Uten utdanning er fattige ungdommer dømt til å leve som foreldrene: av søppelplukking og dårlig betalte strøjobber. I følge statistikken lever nærmere 40 prosent av Filippinenes befolkning under fattigdomsgrensen. En kroppsarbeiders daglønn er rundt 20 kroner, – nok til å kjøpe to kilo ris.