1 result for tag: Taal Volcano utbrudd


MaMas bistår de evakuerte etter vulkanutbruddet nær Manila

  Det er stort behov for ekstra penger til nødhjelp Vipps en ekstra nødhjelpsgave for vulkan ofre. MA MA Children Center Of Norway #109699, eller send til Skagerrak Sparebank 26013317185 Gunhild Dobbe skriver i epost 17.01, at alt er på vent. Skolene i Cavite starter opp mandagen hvis ikke noe nytt skjer. 500 000 mennesker er evakuert fra sine hjem, ingen får vende tilbake ennå. En frykter nye utbrudd, jordskjelv og tsunami.  Mange har fått ødelagt sine hjem pga av jordskjelv og sammenfall av tung aske.  Mange har fått ødelagt sine avlinger og sitt livsgrunnlag. Mange har måttet reise fra sine dyr. De nesten bokstavelig ...