1 result for tag: Oppfølging etter vulkanutbruddet


MaMas har besøkt 7 forskjellige evakueringssentre og delt ut forskjellige nødvendige effekter.

Gunhild Dobbe skriver i mail 20.01.20: Ennå dreier mye seg om vulkanutbruddet her hos oss, om vi ikke direkte har vært plaget her på senteret. Ingen er omkommet eller skadet, men noen har dødd indirekte på grunn av vulkanutbruddet, mest på grunn av infeksjonssykdommer.  Alle som har hatt behov for evakuering har fått det. Men påkjenningene er store på grunn av uvissheten, livet er satt fullstendig på vent. Tanken på ødelagte hjem, tap av husdyr og ødelagt livsgrunnlag tærer på kreftene. Ingen får lov å reise hjem, bortsett fra enkelte som får ta noen korte økter hjemme for å gi mat og vann til dyrene. Men det er langt å ...