Kategorier
Nyhet

Sykehuspersonell er på plass

Sykehuset åpner for sengeplasser 12. desember

DSC_0443
Dr. Nikki og hans kone Erielyn

Det er stor aktivitet på sykehuset om dagene. Mange forberedelser til åpning av sengeavdeling 12.12. Det syes gardiner, ryddes og vaskes. Møtevirksomhet i stor stil, i dag storsamling av folk som skulle ha med det sikkerhetsmessige, vakmestertjeneste, journalsystem. Det har vært intervju med nyansatte sykepleiere, opprustning av røntgenavdelingen, møte med legene.
Medisnsk faglig ansvarlig er dr. Nikki Satsatin (40) indremedisiner, ansatt på en annen offentlig klinikk. vil nå være i deltidsvirksomhet hos oss. Hans kone dr Erielyn Satsatin (41) er gynekolog og i arbeid på et offentlig sykehus. Hun vil og hjelpe oss, kan tilkalles ved behov og vil ha treffetider ved sykehuset

DSC_0449
Dr. Rosario og avd. sykepleier Ann Marie Ibas

 

DSC_0439
Dr. Gunhild Dobbe og dr. Nikki ser på siste innkjøpte utstyr

Hospital administrator er dr. Rosario Sosa (49) Hun er spesialist i bakteriologi og tropesykdommer.  Hun er og deltidsansatt.
Det er dr. Nikki og dr. Rosario som har ansvar for alle ansettelser og oppfølging av dem. Jeg har hatt en prat med dr. Nikki. Han føler seg veldig ydmyk med tanke på den oppgaven har har tatt på seg, men gleder seg veldig. Han synes sykehuset er veldig flott og har store tanker om hva det kan brukes til. Han har alltid hatt lyst til å hjelpe fattige mennesker i nød og føler nå at han har en større sjanse enn noensinne, siden det dreier seg om et hospital der man kan få hjelp uten å ha penger.
Han mener det er viktig med en forsiktig start nå som et primærsykehus med et begrenset antall indremedisinske pasienter, siden kan en forhåpentlig utvide raskt til et sekundærsykehus. Det viktigste vil da være å komme i gang med operasjonsstue og fødeavdeling.
Etter hvert og muliges og dialyseavdeling.