Rachels historie

This is an example of the Timeline page template. The Timeline lets you use posts with future dates which makes it possible to create Roadmaps for your future projects. This timeline displays full contents and Link through has been turned off so that the Roadmap becomes a stand-alone page.

 • 1. januar 2014

  Nødhjelp

  Stiftelsen Ma-Ma´s har eget budsjett for nødhjelp. Med ujevne mellomrom blir Filippinene herjet av tyfoner og andre større naturkatastrofer. Da deltar vi med de midlene vi har. Den siste naturkatastrofen var tyfonen Yolanda som herjet de sørlige delene av landet. Denne tyfonen berørte ca 10 mill. mennesker og etterlot seg over 8.000 døde. Ma-Ma´s foretok to hjelpeekspedisjoner til området, og dette er rapporten fra den siste som var i januar 2014: I tyfonen Yolandas fotspor - Tre biler svinger inn søleveien mot Nordic Harvest Missions barnehjem i Hernani, sør-øst på Filippinene. Etter tre døgns reise er katastrofeteamet fra Ma-Ma´s på plass med lege, tannlege, sykepleiere, medisiner og mat. Det skal bli bruk for alt sammen. Så snart teamet er innlosjert starter riggingen av et mobilt lege- og tannlegekontor på plassen utenfor inngangsdøra. Telt må til - det regner hele tida. Medisiner pakkes ut og sorteres. Stedets ordfører er varslet, ryktet sprer seg og snart er pasientkøen lang. Først måles blodtrykk, så følger samtale med legen via tolk og notat om medisinbehov, og til slutt utdeling av medisiner. På sitt utendørs «kontor» trekker tannlege Kristine Pingco tenner så hun blir sliten i armene. Her går det raskt og effektivt, - dette har de gjort før.  Så et par timers lunsjpause, før hele teamet drar ut i landsbyen og rigger seg til for en ny «medical mission», som det heter her ute.
  Tanza 2013 047 (800x575)

  Doktor Dobbe ser på ødeleggelsene etter tyfonen

    Folk strømmer til mens teltene rigges opp. Med norske øyne kan det seg ut som det rene kaos, men alt glir som smurt, og ingen er hverken hissige eller høyrøstet. Filippinerne har en fantastisk tålmodighet. Ved 18-tida siger mørket på, men pasientkøen er fortsatt lang. En ledning strekkes til nabolagets eneste generator, og legen får lys til å undersøke flere pasienter. Tannlegen trekker tenner i lyset fra en lommelykt. Nå har også kokkene varm mat å tilby dem som venter. Straks piler små og store fram fra sine presenninger for å sikre seg en gratis kveldsmat. Såpe får de også, og tannbørster. Neste dag er prosedyren den samme: En medical mission ved barnehjemmet og en i landsbyen. Omtrent 500 pasienter har fått behandling i løpet av de to dagene. - Det har vært en stor opplevelse å se Ma-Ma´s velsmurte apparat i aksjon under veldig vanskelige forhold, sier styreleder Jostein Gjærum. Han roser også Nordic Harvest Mission som tok imot og stilte hus til rådighet for vårt team på 18 personer.    
 • 20. februar 2014

  Barn hjelper barn

  DSC_0063_edited-2-copy_3[1] Manila-aksjonen er en fantastisk tradisjon ved Langesund barneskole. Helt  siden 1993 har de arrangert denne dagen hvert eneste år, og totalt har de nå  dratt inn godt over én million kroner til Trovis arbeid i Manila. Årets aksjon gikk av stabelen før vinterferien, og kunne torsdag offentliggjøre resultatet av årets aksjon.  Det har vært et fantastisk år. Hele 70.046 kroner er det som kom inn. Bøssebærerer  ringer  på dører under aksjonen og på skolen kafesalget og underholdning under selve dagen.         Picture
  Barnas Fredspris har som formål å hjelpe vanskeligere stilte barn. Særlig de som på en eller annen måte ikke har de samme mulighetene som barn i Norge. Dette gjør vi ved at vi inviterer skoler til å delta til "årets prosjekt". Barnas Fredspris vil at det skal ligge en lærdom i det arbeidet barna gjør når de arbeider med prosjektet.
  I  2013 fikk MaMas kr. 10.000 som gikk til skolemateriell til barna på senteret.
  Ma Mas har i år (2014) lagt inn en søknad om hjelp til å bygge en førskole i et slumområde i Tana.
  Flere barnehager og skoler er med fra rundt om i landet.
 • 20. februar 2014

  Sosialt arbeid

  Alenemoren Leah  (22) og hennes 5 mnd gamle datter Angelica Joy er blant dem som får hjelp gjennom vår stiftelse  "Ma Ma Children´s Center of Norway".  Leah bor under primitive forhold i skuret i bakgrunnen i utkanten av storbyen Manila.  Hun, og mange som henne, lider bl.a. under dårlige boforhold og hygiene, mangel på helsehjelp og medisiner, underernæring og feilernæring. Stiftelsen arbeider i 5-6- av de fattigste slumområdene i megabyen Manila og Cavite område. Menneskene i slumområdene eier ikke tomtene der de setter opp sine primitive hytter av trebiter og plast, og risikerer å bli jaget vekk og måtte flytte. Familiene har som oftest mange barn og er svært fattige. Mange kvinner er alenemødre. I disse områdene etablerer stiftelsen enkle samlingssteder med bl.a. førskoletilbud, helsehjelp, prevensjonsundervisning og" feeding". Like viktig som at de fysiske behovene blir dekket er at de opplever omsorg og kjærlighet. Våre sosialarbeidere har lang erfaring i dette arbeidet og blir ønsket velkommen av beboerne. For noen av dem er hjelpen fra Ma-Ma´s det eneste lyspunktet i en ellers vanskelig hverdag. DSC_0380 Feeding Rundt om i de forskjellige slumområder har vi hjelpere som jobber frivillig. De koker et næringsrikt måltid til underernærte barn en gang i uken. Måltidet består av fisk ,grønnsaker og ris. Fattige har ikke råd til fisk og grønnsaker , knapt nok ris.Sosionomene i MaMas sørger for ferske råvarer. DSC_0295 Drop-In Senter. Senteret fungerer som et helsesenter for familiene i slumområdene rundt.  Her foregår også undervisning i bl.a familieplanlegging.  Senteret er åpent 7 dg. i uken. Her har vi også "feeding ".  Det blir også arrangert masse bryllup , flere brudepar blir vide samtidig. De får da låne vakre brudekjoler som kommer i fra Norge.  En av førskolene ligger her. in29  Fengselsarbeid Rachel oppdaget tidlig at forholdene i fengslene var svært dårlige . Fangene levde i tette rom uten ventilasjon i mer enn 30 grader varme. Det var dårlig hygieniske forhold, og bl.a.var barn fengslet sammen med voksne forbrytere. Rachel tok dette opp med fengselsmyndighetene, samtidig som hun og medhjelperne jevnlig besøkte fengslene og bidro med hygiene artikler. Besøkende forsetter og har ført betydelig forbedringer for fangene. De får også årlig helsesjekk og tannbehandling. For tiden besøker medhjelperne våre fire fengsler en gang i uken. DSCF6566 Helseundersøkelse For å hjelpe de som ikke kan komme til oss har vi "Medical Mission" ut i distriktene. Vi har med oss norske og Filippinske leger som har legeundersøkelser, helsearbeidere har sårbehandling og utlevering av medisin. Tannlege trekker tenner.Klær og utstyr blir levert ut. Et stort apparat som er godt innarbeidet. Når vi nå har fått opp sykehuset, er det muligheter for å følge opp de som trenger videre behandling.    
 • 20. februar 2014

  Skolehjelp

  cDSC_0680 Barna i Filippinene fikk inntil nylig ikke lov å begynne i grunnskolen før de kunne lese og skrive. Følgen av dette var at få barn fra fattigkvarterene fikk utdanning. Ma-Ma´s har i flere år hatt førskolearbeid i fem lokalsamfunn i utkanten av Manila, med 30-40 barn i hver klasse. Mange av dem blir også fulgt opp med et næringsrikt måltid en gang i uka. Erfaringen viser at disse barna får et godt grunnlag for videre skolegang. Førskolelærerne er godt kvalifiserte, og gjør en flott innsats. 15.000 får skolehjelp De barna som stiftelsen har kontakt med og som begynner i grunnskolen kan få støtte til transport og skolemateriell. Men vi  har også et samarbeid med ulike menigheter om skolehjelp til fattige barn i et mye større område. Menighetene får pakker med en enkel skoleuniform og nødvendig materiell som deles ut, og på denne måten får nærmere 15.000 barn hjelp til skolegang. Universitetsutdannelse for noen Noen får også hjelp til å ta videregående- , college- eller universitetsutdannelse. Dette er elever som viser gode evner, men som ikke har penger og mulighet for å ta en slik utdannelse. Et eksempel er at en av guttene fra barnehjemmet i 2013 ble uteksaminert som ingeniør. Andre barnehjemsbarn tar lærerutdanning eller andre typer høyere utdanning.
 • 20. februar 2014

  Barnehjemmet

  in36 (800x532)

  Håpets Havn

  Når du kommer til dette barnehjemmet får du et sterkt inntrykk av trivsel og glede. Dette viser seg ikke minst når det er festligheter og feiringer. Filippinerne elsker fest, og personalet og barna jobber sammen om forberedelsene. Det er bursdager, jule- og nyttårsfester, avskjedsfester (som beskrives på neste side), åpningsfester eller jubileer.  Men også i hverdagen er gleden tydelig til stede, - og  takknemligheten. Får e-post fra barna - Jeg får av og til e-poster fra barn som takker for det vi har gjort for dem. De har fått låne PC på kontoret for å skrive til meg, forteller Rachel. Hun roser også staben på barnehjemmet. - De er veldig lærnemme og gjør en stor innsats for barna. Jeg har lært mye av dem også! Barn her får ikke alt lettvint. De som er i skolealder står tidlig opp og reiser til skolen, enten grunnskole eller videregående. Førskolebarna har egen opplæring på hjemmet. De større barna deltar i matlaging og rengjøring, og de vasker sine egne klær. Målet er at de skal lære å  greie seg selv. Noen blir adoptert, noen får jobb og flytter ut når de er 18 år, mens andre trenger mer tid og får hjelp i en overgangsperiode. Noen må av ulike grunner flytte ut før de er voksne, men de får komme tilbake når de ønsker det. Småbarnsavdelingen
  in55_3 (800x467)

  Lekestund i småbarnsavdelingen.

  Avdelingen har plass til 20 barn , med førskole Fra 2-6år Barna har kommet fra gaten Er etterlatt av foreldre eller vært ute for traumatiske opplevelser som gjør at de ikke husker eller vil huske hvor de hører hjemme. Noen kommer besteforeldre med, fordi foreldrene sitter i fengsel eller ikke kan brødfø dem.     Pikehjemsavdelinger
  P1060288 (800x600)

  Stolte fletter av små vesker for salg

  Avdelingen har plass til 20 jenter Alder 6-18 år Har gjerne kommet som småbarn Noen kommer etter omsorgssvikt  eller tatt fra familien der de har blitt misbrukt.       Guttehjemsavdeling
  in56 (800x532)

  Et næringsrikt måltid med fisk og grønnsaker

  Avdelingen har plass til 20 gutter Alder 6-18 år Kommer fra gaten Omsorgssvikt Er etterlatt av foreldre eller vært ute for traumatiske opplevelser som gjør at de ikke husker eller vil huske hvor de hører hjemme.     Eldresenter
  DSC_0142 (800x533)

  Rachel med damene på Eldresenteret

  Avdeling med plass til 16 eldre Håpets Havn fra 1994 ble en nødhavn for eldre mennesker som var forlatt av familien. Offentlig eldreomsorg  finnes ikke i Filippinene, og når familien ikke kan ta seg av dem blir de eldre overlatt til seg selv. Mange lever et ytterst kummerlig liv. I Håpets Havn får de medisiner, mat og pleie.
 • 17. mars 2014

  Slik lever man i slummen

  Bodene er bygd av materiell de finner rundt om. Gjerne reklameplakater som er stive og plater de finner rundt. Barna går rundt å balanserer på en gangsti på 30cm . in10 (800x532)    
 • 17. mars 2014

  Vil du være vår hovedsponsor ?

  DSC_0316 (683x1024) (2)

       Vil du være med å hjelpe ? Vi trenger sponsorer . Få logoen på siden vår og link til din hjemmeside.

 • 28. april 2014

  Nå dyrker de sin egen ris

  rishøsting-14-4M Ris er en like viktig del av kostholdet i Filippinene som poteter er for mange av oss nordmenn. Nå har karene i vedlikeholdsavdelingen på Håpets Havn startet risdyrking på den store sykehustomta. I mars høstet de 1,5 tonn av det verdifulle matkornet. Det er nok til to måneders forbruk på barne- og eldrehjemmet. Når risen er høstet leier de en treskemanskin for å gjøre den klar til bruk i matlagingen. Karene, med sjåfør Ever i spissen, er veldig stolte av det de har fått til, og mer skal det bli. Planen er å utvide det dyrkede arealet og dekke hele årsforbruket med ris med tre avlinger i året. I tillegg driver de med grønnsaker og frukttrær.
 • 28. april 2014

  Fra håpløshet til glede

    Livet har snudd fra håpløshet til glede for søsknene Shiela (10), Jayson (9) og Jericho (6). En dag i 2012 ble de funnet på gata i Manila. Faren var i fengsel for narkosalg, moren hadde bare forlatt dem. Nå bor alle tre på barnehjemmet som Ma-Ma´s driver i utkanten av storbyen, og får både mat, omsorg og skolegang.
  Shiela (10), Jayson (9) og Jericho (6) måtte gå gatelangs og  tigge for å få mat. Nå sørger «mamma» Leonisa for at de får både mat og kjærlig omsorg på barnehjemmet «Håpets havn». Underlig nok var det farens fengsling som førte til at disse barna fikk hjelp. Stiftelsen Ma-Ma Children´s Center of Norway driver nemlig også arbeid i flere fengsler, og har gjort mye for at fangene skal få et bedre liv, både gjennom praktisk hjelp og kristen forkynnelse. Etter et av de ukentlige besøkene ba en fange om en samtale. Det var faren til de tre barna. Han hadde på en eller annen måte fått vite om barnas situasjon, og spurte om stiftelsen kunne gjøre noe for dem. in09 (800x532) Fikk bekreftet historien Sosialarbeidere fra Ma-Ma´s oppsøkte straks området der barna holdt til, og fikk bekreftet historien som faren hadde fortalt. De hadde bodd sammen med en eldre halvsøster i et rom de leide, men i lengden greide de ikke å betale husleia og ble deretter truet med utkastelse. I løpet av kort tid fikk alle tre plass på barnehjemmet, der de nå får alt de trenger og har mange venner blant de andre barna.    
  in06

  Storesøster passer sine små søsken

  I storbyen Manila og omegn, som har nærmere 20 mill. innbyggere, er det mange lignende skjebner. Livet er hardt i et land der 37 prosent av befolkningen i følge statistikken lever under fattigdomsgrensa på 1 dollar dagen og sosialstønad er et fremmedord. I tillegg til barnehjemmet driver Ma-Ma´s et stort sosialt arbeid i fattigkvarterene i området. Stiftelsen driver helsehjelp, rådgiving for mor og barn, matutdeling til underernærte, førskoler og støtte til grunnskole og høyere utdanning. Hvert år får rundt 15.000 barn og voksne et bedre liv gjennom dette arbeidet.    
 • 29. april 2014

  Sykehusdrift i september

  DSC_1164 (800x533)

  Det skjer mye nytt på sykehuset nå. 12 sykehussenger er på  plass, røntgenapparatet i er tatt i bruk og når dette leses vil de fleste av personalet være ansatt. - Ma-Ma´s har nå fått avklaring fra myndighetene på hva som kreves av personale for å betjene 12 pasientsenger og akuttmottak, forteller daglig leder Solveig Gudmundsen. - Personalet og resten av utstyret vil forhåpentligvis være på plass i løpet av sommeren, og planen er full drift i september.

  Personalbehovet er en direktør som har det medisinske ansvaret, en administrativ leder, sekretær, radiograf, røntgenlege, 4 sykepleiere, en hjelpepleier og noen praktikanter. Legen som skal ha det medisinske ansvaret er allerede ansatt, og hans kone, som også er lege, skal innimellom egen virksomhet jobbe som frivillig på sykehuset. Radiograf og røntgenlege er deltidsansatte som blir til stede to dager i uka. Sekretærfunksjonen vil bli utført av den faste staben i Ma-Ma´s. Først og fremst for fattige - Sykehuset er først og fremst for fattige som ikke har råd til å betale, men akuttmottaket skal også kunne ta imot betalende pasienter som gir inntekter til sykehuset, forteller Solveig. - Operasjoner som ikke kan gjøres hos oss skal vi kjøpe på andre sykehus, men etter operasjonen vil vi overta pleien av disse pasientene. Sykehusets 1. etasje har i lengre tid vært i bruk for poliklinisk virksomhet, og her er også akuttmottaket. Sengeavdelingen er i 2. etasje. Her er det plass til i alt 24 senger, men i første omgang blir halvparten av sengekapasiteten tatt i bruk. - Å drive et sykehus er komplisert, så vi må gå trinn for trinn og gjøre erfaringer under veis. Hun forteller også at maleriene med Jesus-motiv, som Ma-Ma´s har fått av telemarkskunstneres Reidar Kolbræk, nå har funnet sin plass på sykehuset. - De flotte bildene høyner inntrykket, og vi er veldig glade og takknemlige for denne gaven.

ajax-loader-gif

Load More Posts