Kategorier
Nyhet

Også vår virksomhet påvirkes av korona

Kjære støttespillere !

Vi gjennomlever underlige tider, og mye er annerledes enn vi er vant til. Vi mennesker blir små i møte med det ukjente og truende. Likevel må livet gå videre! Både her i Norge og ellers i verden. Våre tanker går til de som står i vårt arbeid på Filippinene. Pr. dato er det ingen norske der ute, alle kom hjem før grensene ble stengte og sitter nå i karantene i Norge. Alt arbeidet blir drevet av lokalt ansatte som rapporterer til det norske styret. Den 27. mars meldes det om at det er bekreftet 54 døde pga coronasmitte på hele Filippinene, men dette er svært usikre tall.

Vi mottok på onsdag 25.03.20 en oppdatering fra vår leder på sykehuset; Daisy Driz. Hun er svært bekymret for situasjonen, og ber om ekstra hjelp i en vanskelig situasjon. Se hva hun skriver under.

Vi går derfor ut og oppfordrer våre trofaste støttespillere til en ekstra giverinnsats også denne våren. Siste utgave av vårt Nyhetsbrev har sikkert allerede havnet i deres postkasser, men dette ble laget før situasjonene rundt Coronapandemien eskalerte slik vi ser nå.

Gaver til vårt arbeid er alltid kjærkomne, men ekstra viktige i den tida vi nå gjennomlever.

På forhånd takk for din hjelp!

Med vennlig hilsen
Jostein Gjærum
Styreleder i Ma Ma Children Center of Norway

E-post 25.03.20, fra adm.sjef ved sykehuset på Filippinene

Hele landet har gått i stå siden 16. mars. Det er vanskelig for alle, spesielt for de fattige. Ingen jobb, ingen lønn og lange køer i dagligvareforretningene Regjeringen anstrenger seg for å hjelpe folket, men selvfølgelig er 5 kilo ris, 2 stk sardiner og 2 stk pk nudler definitivt ikke nok for en familie på 5 personer. Hvis denne situasjonen drar ut, vil dette skape kaos, spesielt for de som sulter.

Antallet smittede pasienter i landet øker hver dag.  Av smittede dør 16% . 6 leger i landet er allerede døde. Denne situasjonen skapte frykt for å bli smittet blant våre ansatte i Mama Rachel, spesielt blant sykepleiere og leger. To av legene våre er allerede ute i permisjon. Vi har opprettet et karantene område hvor alle pasienter og besøkende blir anvist for å opprettholde et Covid Free sykehus. Og pris Gud, vi er fremdeles et Covid Free Hospital. Våre ansatte organiserte seg for å be hver kveld. Det hjelper dem til å holde motet oppe og styrker dem.

For å redusere eksponeringen på våre ansatte og fordi det ikke er offentlig transport i det hele tatt, tillater vi noen av de ansatte å bli på sykehuset og tilbyr transport i fridagene.

Alle mulige forholdsregler for å beskytte våre ansatte iverksettes, og vår medisinske ansvarlige, Dr. Marlee Calma har gjort en stor innsats og er en god støttespiller. Vi lager improvisert personlig verneutstyr for sykepleiere og leger, da vi ikke har muligheten til å kjøpe dette.

Covid-pandemien har stor innvirkning på sykehusdriften vår. Mindre tilstrømning av pasienter både på legevakt og av døgnpasienter fører til at vi får en veldig lav inntekt i mars måned og sannsynligvis i de påfølgende månedene avhengig av situasjonen. Noen sykehus her i Cavite har allerede stoppet driften midlertidig på grunn av manglende midler. Vi ønsker selvfølgelig ikke at det skal skje på Mama Rachels Hospital — mange vil lide så vel som familiene til våre ansatte. For å unngå at dette skal skje, vil Dr. Calma, jeg og de andre avdelingslederne møttes og laget en beredskapsplan. Vi gjennomgår planen i dag og sender den til styret i Norge. Vi trenger virkelig deres hjelp nå.

Vennlig hilsen,

Daisy Driz