Nyheter

 • Barn hjelper barn. Langesund barneskoles årlige støtteaksjon innbrakte kr. 69.035

  Tirsdag 11 februar 2020, hadde Langesund barneskole sin årlige storaksjon for å samle inn penger til MaMas hjelpearbeid på Filippinene. Stiftelsens grunnlegger Rachel Trovi ble 93år…


 • Nashville støttekonsert for MMCCN i Undheim kirke 21.02.20

  Nok en gang arrangerte Nashville Sound ved Ove Frøytlog støttekonsert for MaMa Childrens arbeid på Filippinene. Dette har han gjort i 10 år, og samlet inn…


 • MaMas har besøkt 7 forskjellige evakueringssentre og delt ut forskjellige nødvendige effekter.

  Gunhild Dobbe skriver i mail 20.01.20: Ennå dreier mye seg om vulkanutbruddet her hos oss, om vi ikke direkte har vært plaget her på senteret. Ingen…


 • MaMas bistår de evakuerte etter vulkanutbruddet nær Manila

    Det er stort behov for ekstra penger til nødhjelp Vipps en ekstra nødhjelpsgave for vulkan ofre. MA MA Children Center Of Norway #109699, eller send…


 • Christmas Caroling,- MaMas sprer julegleder

  Nylig hjemkommet fra Filippinene sitter jeg igjen med mange innstrykk fra hvordan ansatte på MaMas, Håpets Havn og MaMa Rachels Hospital Of Mercy gjør en stor…


 • Velkommen til MaMas & LB-Tur 21.-24.mai 2020

  Program MaMas og LB-Tur 2020 Turen går fra Grenland til Bergen/Sotra 21.-24. mai 2020. Hovedarrangementet blir «Velgjerningskonsert» lørdag ettermiddag i Landro kyrkje. Det blir stort sang…


 • Mange ivrige strikkere for de små på Filippinene

  Styremedlem Birthe Sofie Bunkholt Sørensen er reiseklar for ny tur til Manilla. Det er ikke vanskelig å få fylt opp koffert og ekstrabaggasje. I Grenlandsområdet er…


 • Basar i Sannidal innbragte totalt kr. 54.000.

  Basaren har gitt et fantastisk resultat, som kommer fattige på Filippinene til gode. Manilas venner avd. Sannidal/ Kragerø, ved leder Karen Sundbø er en driftig flokk…


 • Stor gave fra KW-russen

  Flott oppslag i avisa Kvinnheringen 12.juni 2019 av Jonn Karl Sætre. Russen gir kr.40.000 til MaMa Children, som er overskuddet etter årets russerevy. Glade givere og…


 • Vi møtes på Skjærgårdssang i Langesund

         Invitasjon til kontaktmøte lørdag 10.08.2019. Styret i MMCCN vil ha «stand» under Skjærgårdssang 09. og 10. august, og inviterer samtidig til hyggelig samling lørdag…