Kategorier
Nyhet

– Jeg elsker denne jobben!

Elena Manalo (47) i Boracay er en av de mange dyktige førskolelærerne som jobber for Ma-Mas. Hun har en klasse på 25 elever om formiddagen og like mange om ettermiddagen. – Jeg elsker denne jobben, sier hun entusiastisk.

Det første året med organisert læring kan være avgjørende for barn både i Filippinene og i Norge. Forskjellen er at Filippinene ikke har offentlige barnehager, og de færreste foreldre har råd til å betale for private tilbud. Derfor driver Ma-Mas gratis førskoler med opplæring i lesing og skriving for barn i fattige områder.

Kompetente og motiverte lærere
Noen vil tenke at barn fra fattige familier har et dårlig utgangspunkt for å lykkes i skolen. Det er bare en halv sannhet. Når barna fra førskolen i regi av Ma-Ma’s begynner i grunnskolen 5 år gamle er mange av dem vel så flinke som de andre. En viktig årsak er at førskolelærerne både har kompetanse og er godt motiverte.

Foreldrene følger opp
Ma-Ma’s driver nå førskoler i 6 slumområder i kommunene rundt senteret. Et av disse stedene er Boracay, der Elena Manalo har ansvaret for opplæringen. Hun har tidligere jobbet i den offentlige skolen. Barna har enkle skoleuniformer, og er rene og velstelte. Slik er det også på de andre førskolene. Foreldrene ser at dette er en mulighet for at deres barn skal få et bedre liv enn de selv, og følger opp så godt de kan.