Kategorier
Nyhet

Førskolen til Barnas fredspris er i full gang

13557753_1409914175702304_5535713132386143475_n[1]
Ellen, lærerinne som har jobbet for MaMas i mange år.
13627227_1409914315702290_1675994060372846433_n[1]
Førskolen, Pyntet og klar for året sesong
Barna er forventningsfulle til å begynne på førskolen som Barnasfredspris i Porsgrunn har sponset. De har også sørget for at barna har fått hver sin skolebag med skrive- og lesesaker. Barna i Porsgrunn skolene skal og så betale for skoleuniformer og mat til barna når de er på skolen. Barna kommer fra fattige familier som har lite med mat. Måltidet barna får på skolen kan derfor komme godt med. Barna hadde heller ikke fått gått på førskolen siden foreldrene ikke har penger til skolemateriell. MaMas leverer ut 14000 skolesekker hvert år til førskoler rundt om i Manila og nabofylke Cavite.

13442370_1273778759306808_2388638835553863526_n[1]