Kategorier
Nyhet

Følger opp fattige barn

Arbeidet i de fatttiges boligområder er en viktig del av virksomheten til Ma-Ma Children’s Center. Her får barna førskoletilbud og hjelp til skolegang, her får underernærte barn mat og oppfølging og mødrene får undervisning om familieplanlegging.

– Vi driver oppsøkende virksomhet i fem ulike områder, forteller sosialarbeider Jeanette Matheo (36). Levekårene for mange er vanskelige, – det er mange barn og for lite mat. Mange mødre er alene om å sørge for barna.
– Vi har også boret brønner så de får rent vann der de bor. De som får hjelp er takknemlige, fortsetter hun.
Det er også en del sykdommer, som tuberkulose, blindtarmbetennelse og struma. De som rammes får hjelp til medisiner eller sykehusoppholld.
Om søndagene er det gudstjenester i enkle forsamlingshus, der førskolebarna holder til ellers i uka.
Boligene i disse områdene er for det meste enkle skur av planker, plast og bølgeblikk. Nå er Ma-Ma’s i kontakt med provinsguvernøren for å starte et boligprosjekt. – Innbyggerne er veldig oppglødde, og vi håper at vi kan få til en avtale i år.