Kategorier
Nyhet

Tusen hjertelig takk

På vegne av fattige og vanskeligstilte familier og barn, ønsker vi å takke hjertelig for gaver vi har fått i 2023. Takk til sponsorer, ansatte i bedrifter som bidrar, ulike støttegrupper, samt alle dere trofaste bidragsytere, som regelmessig sender gaver til arbeidet. Igjen tusen hjertelig takk.

Kategorier
Nyhet

Norgesbesøk fra Håpets Havn

På 17. mai ankom 4 ansatte til Norge for et 11 dagers besøk i Sør-Norge. Leder på Håpets Havn, Janette Salvador Mateo og 3 ansatte med fartstid på over 20 år ble invitert til Norge, for å se landet og møte mennesker og støttegrupper til arbeidet blant de fattigste. Reise og opphold ble dekket av styremedlemmer, ikke av innsamlede midler. Det var offentlige samlinger i Tromøy menighetshus og Porsgrunn Baptistkirke med mange mennesker til stede. I Porsgrunn overrakte Hans Morgan Realfsen fra Kiwanis, hele kr. 25.000 til virksomheten. Solveig B. Gudmundsen mottok gaven på vegne av det norske styret. Hun var den første personen som overtok stafettpinnen som daglig leder etter Rachel Trovi. Vi takker hjertelig for den store og overraskende gaven og kollekter som stiftelsen fikk.
Våre gjester har sett Norges natur i beste mai vær, med vakre fjorder og fossefall, men de fikk også oppleve tåke og snø over Haukelifjell. Det var en spennende og eksotisk opplevelse. Rundreisen til norske styremedlemmers hjem, og besøk hos støtte og vennegrupper i Sør- Norge har betydd mye, både for dem og for oss. Døgnrytmen, mat og lange lyse kvelder var ukjent. De tar med seg mange gode minner og er rørt over alle som støtter arbeidet.

Kategorier
Nyhet Våre prosjekter

En tidligere mottaker av utdanningsstøtte forteller

MaMa`s Hope Scholarship program kan vise til mange eksempler, der barn fra fattige familier har fått støtte til skole og høyere utdanning. Herlina kom inn i programmet i 2001, og har fått utdannelse som jordmor. Hun er en god representant for alle de, som gjennom årene har fått drømmene sine oppfylt.
MaMa ønsker å takke for all økonomisk støtte for å kunne fortsette dette viktige arbeidet.

Kategorier
Nyhet

Ny gutteavdeling

Glade gutter har fått nye rom og ny avdeling. Stor takk til Build Aid, som har sponset prosjektet og vært ansvarlig for arbeidet. Diplom og takk ble tildelt Ole Stenbakk, Ingfrid Varpe Solheim og Atle Joleik Kirkebø, her sammen med vår filippinske styreleder Zenaida Hernandez og leder ved Håpets Havn Janette Salvador. Under innvielses festen 28.februar, var det blant annet takketaler og dans av glade barn. Rune Jørgensen, Ove Aa. Tvedt og Gunhild Dobbe fra det norske styret har vært med og fulgt arbeidet . Brukte møbler gitt i gave fra den norske ambassaden i Manila, ble til stor glede. Kontrastene er store fra trange nedslitte rom, til nye rom med både nye senger og skap. Det unner vi guttene som bor på Håpets Havn.

Kategorier
Nyhet Sosialt arbeid i slummen Våre prosjekter

Utadrettet arbeid

Våren 2023 kunne endelig MaMa gjenoppta arbeidet med matutdelig og helse,- sosialt hjelp ute i slum, fattigområder og fengsler. Matutdeling og oppfølging av under/ feilernærte barn foregår på 3 steder. Håpets Havns sosialarbeider og sykepleier er i tett kontakt med befolkningen.

Medical Mission, er et samarbeid mellom sykehuset og Håpets Havn. Leger, sykepleiere, farmasøyter, sosialarbeidere og kokke med fler, reiser til områder hvor befolkningen har vansker med å komme til lege. På Medical Mission får de fattige gratis legehjelp, medisiner, klær, sko, mat mm.

4 leger på plass for å hjelpe, dr. Gunhild Dobbe, legeekteparet Calma og en ung nyutdannet lege, som har fått utdannelsen sponset av norske støttespillere.

Etter legeundersøkelse og pasientene har mottatt foreskrevet medisin, får de næringsrik suppe og klær mm. På bilde under er personalet på Håpets Havn i full gang med forberedelsene på «utdeligsstasjonen».

Kategorier
Nyhet Våre prosjekter

Åpning av fiskeoppdrett

Det ble en festdag da fiskeoppdrettsanlegget, bak sykehuset ble åpnet 6. februar 2023. 13.000 fiskeyngel av Tilapia ble satt ut i den store vanntanken. Tilapia er en hurtigvoksende næringsrik fisk, og kalles fattigmannsfisk. Med beliggenhet i nær tilknytning til risåkeren, vil gjødselvann fra fisketanken forbedre risåkerens jordkvalitet, og forhåpentlig øke risavlingen. MaMa håper at dette tiltaket på sikt kan redusere matutgifter og gi inntekter til driften for å hjelpe de fattige.

Kategorier
Nyhet

I med,- og motgang….

Stor glede over en lokal sponsor som overrakte madrasser og feltsenger til sykehuset, Sengene er tiltenkt de personene som ser etter pasientene mens de er innlagt.

Livet byr oss på både glede og sorg, det kan alle i Håpets Havn bevitne etter denne uka. Etter et hyggelig besøk av en lokal sponsor, som kom med både gaver og mat, ble veldig mange i HH syke, veldig syke. Kraftig matforgiftning kan være livstruende for de som er svake fra før, slik som flere av våre eldre.

Heldigvis at sykehuset vårt er der. De ansatte har tatt imot de syke og gjort en fantastisk jobb dag og natt. Over 20 stk av vår barn, eldre og personale har vært innlagt, et antall som er langt over det sykehuset har av sengekapasitet til. Nå ser det ut til at utbruddet er under kontroll.

Firmaet som leverte maten har tatt på seg store økonomiske forpliktelser etter denne tragiske hendelsen. Ingen hadde ønsket at dette skulle skje. 
10 dager etter tyfonherjingen, der risåkeren ble slått i bakken, har rismarken reist seg. Den står fin og er snart klar til innhøsting, som er forventet i desember.

Risåkeren ligger rett bak sykehuset. Et prosjekt med oppdrettsfisk i kombinasjon til rismarken er i sin spede begynnelse. Gud er med midt i stormen.

Kategorier
Nyhet

Endelig tilbake på Filippinene

Gunhild Dobbe tilbake på Håpets Havn.

Novemberhilsen:
Etter mer enn 2,5 år er det så fantastisk å være tilbake til det som føles som mitt andre hjemland. Coronaen har gjort mye med oss alle. Men nå er det godt å se at livet normaliseres etter hvert, og at programmene våre gradvis kommer i gang.
Det var så godt møte barna, de gamle, alle de ansatte på sykehuset og i Håpets Havn. Og barna, så store de hadde blitt. Noen av dem kjente jeg nesten ikke igjen.

På gutteinternatet skrapes av gammel maling. Nå er det tid for oppussing.

Staben vår har hatt store utfordringer, men det har de taklet på en beundringsverdig måte. En kan jo tenke seg hvordan det var å holde alle disse barna og de unge omtrent helt innesperret i mer enn to år. Og da ofte bare en av personalet på jobb. Det ble jo rimeligvis noe slitasje på inventaret,

Fengselsmisjonen er i gang igjen og matutdeling i slumområder er og snart i gang. Og en fantastisk Medical mission har vi allerede hatt på øya Mindoro.

På sykehuset er det mye aktivitet, mest på poliklinikkene, røntgen og laboratoriet.

På venteområdet som ble bygget under coronapandemien, like innenfor sykehusporten. Her blir pasienter testet, observert, og om nødvendig overført til behandling på sykehuset.

En voldsom tyfon har nettopp rammet oss. Mange dødsfall på Mindanao i sør, her hos oss hovedsakelig materielle skader.  Vi befinner oss litt på høyden og unngår da de store oversvømmelsene. Men mange av staben vår fikk store vannmasser inn i hjemmene sine. Men folket her er vant til naturkatastrofer, de reiser seg og går videre med et smil.

Rismarken som ble slått i bakken av tyfoneen, har reist seg, og står nå frodig og fin, snart klar for høsting.

Kategorier
Nyhet

Reiseskildring fra daglig leder etter oppdrag»Medical Mission»

Det å dra ut på Medical Mission (MM) har i mange år vært en viktig side ved arbeidet vårt i Håpets Havn (HH). Etter at sykehuset «Ma-Ma Rachel hospital of Mercy» ble bygget og kom i drift, så har MM vært gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom senteret i HH og sykehuset. Etter to år med nedstenging, pandemi og utreiseforbud, er det igjen mulig å komme seg ut til fattige områder fjernt eller nært. Midt i oktober 2022 ble det gjennomført en reise til naboøya Mindoro. Det betyr en biltur på 3 timer for å komme til fergeleiet og deretter en fergetur på 2 timer.

Vi dro av gårde med 3 biler, 2 personbiler og en innleid Jeepney. Det er mye som skal fraktes ut på en slik tur. Medisiner, innkjøpte klær og slippers til voksne og barn, mat som skal kokes og deles ut + mat for utflukten for hele flokken som reiser.

Vi skulle besøke et stammefolk – Mangyanstammen – som bor oppe i en åsside nær San Pedro, Oriental Mindoro. Etter en enkel overnatting, var vi klare til innsats. Vi skulle møte pastor Ran for han var vår kontaktmann på Mindoro. Det ble mye fram og tilbake kjøring før vi endelig kom frem til plassen der vi skulle gjennomføre Medical Mission denne dagen.

Bilene måtte humpe seg ut på et jorde, og plutselig fikk vi vite at det var 10-15 min å gå opp i åsen der vi skulle være. Vi bare så på hverandre. Hva med alle eskene og alt utstyret som var i Jeepnyen? Ja, det måtte jo bærest opp det også.

I tillegg var det 2 elver/bekker vi måtte vasse over, der var ingen broer. Det er regntid og veien besto av leire og gjørme, men hva var problemet? Det var bare å gå i gang, vi lasset ut og folk bar, unger og voksne bar det de kunne klare. Over bekkene gikk det også bra, ingen falt i gjørmen, ingen vrikket anklene, alt kom opp.

Vi kom inn på en åpen plass der småhyttene lå omkring. Det tok tid før folk kom ruslende nedover og ut av skogen. Janette, leder i Håpets Havn, kunne fortelle at en av de lokale hadde sagt at folk våget ikke komma for de var redde for at vi skulle tvinge på dem corona-vaksine. MEDICAL Mission hørtest litt truende ut.

Men det var 100 stk som snakket med lege denne dagen, vi hadde med 3 leger: Gunhild , Noel og Marlisa Calma. Så var det medisinutdeling til de som trengte det, mat ble kokt og delt ut. Små og store fikk såper, klær og slippers. Vi hadde kjøpt inn lesebriller av ulik styrke og de ble delt ut til de som trengte det. Barna fikk leker og tepper, og klær fra Norge fikk nye eiere.

Pastor Ever og pastor Chris forkynte Guds Ord for store og små, mens vi andre jobbet med det praktiske. Regnet høljet plutselig ned over oss, men vi fikk reddet både klær og leker under tak, og etter en tid kom solen frem igjen. Både barn og voksne gledet seg over nye klær, nye sko og noen små nye leker.

Pastor Ran satte seg på en stol innerst i «kirkerommet» og sov en halvtime. Han hadde bare sovet 1 ½ time natt til denne dagen, for han hadde reist fra Manila til Mindoro for å ta seg av oss.  Filippinerne kan sove hvilken tid som helst og hvor som helst. Det er aldri noe problem.

Etter utført oppdrag kunne vi pakke sammen og finne veien nedover mot bilene igjen. En stor del av det som ikke var delt ut av klær, leker og sko fikke være igjen i dette lokalsamfunnet. Vi visste at det ville bli til glede for disse fattige familiene som bodde og levde i dette området.

Jobben vår var gjort og vi kunne dra videre til andre oppdrag.
Okt.2022 Astrid Berntsen

Kategorier
Nyhet Ukategorisert

Ny runde med risdyrking :-)

Daglig leder i Håpets Havn, Janette, i rød T- skjorte

Risåkeren er bearbeidet og klar til planting. Ansatte, barn og unge er alle med for å sette risplantene i den gjørmete jorda bak sykehuset. Nå håper vi på en god og rik innhøsting.

Som i Norge er alt blitt dyrere på Filippinene. Matdyrking er viktig for minske matbudsjettet på Håpets Havn og på sykehuset. Det gir oss også mulighet til å hjelpe mennesker som sulter.