Hvem er vi

Organisasjon, økonomi og virksomhet.

1990 ble arbeidet i Norge organisert som en stiftelse. Denne skal primært ta seg av langsiktig planlegging, forvaltning av eiendommer og kapital, samt sikre driften av sentrene våre på Filippinene.

Styret består per januar 2020 av Astrid Berntsen, Kvernaland (daglig leder),  Jostein Gjærum, Stathelle (styreleder), Solveig Gudmundsen, Porsgrunn, Ove Tvedt, Valen, Birthe Sofie Bunkholt Sørensen, Siljan, Gunhild Dobbe, Kviteseid og Bjørg Dåsvand Nuland, Porsgrunn.

Stiftelsen MAMA CHILDREN CENTER OF NORWAY (MMCCN) er godkjent av Lotteri-/Stiftelsestilsynet og registert i Brønnøysundregistrene med org.nr. 977 184 592.

Utlendinger ikke kan besitte eiendommer på Filippinene.  Filippinsk styre for stiftelsene “Hopes Haven” og MaMa Rachels Hospital Of Mercy( MMRHM) ledes per jan 2020 av jurist Zennie Hernandez. Hun har vært med fra oppstarten. Norsk representant i styrene er dr. Gunhild Dobbe.

Daglig leder i Hopes Haven er Janette Mateo.
MMRHM ledes av medisinsk faglig ansvarlig /sykehusdirektør dr. Marlisa Calma og adm.sjef er Daisylyn Driz.
MMCCN er offentlig godkjent med lisens, utstedt av det Filippinske Sosialdepartementet, for hele sin virksomhet.

Mål og målgruppe

Målet for stiftelsens arbeid er “hjelp til selvhjelp”. Dette innebærer å gi den fattige del av befolkningen mulighet til utdanning, slik at de derved kan bli økonomisk uavhengige. Dette er deres eneste mulighet til å komme ut av fattigdommen, som rammer svært mange familier gjennom generasjoner.

Fra starten av var den primære målgruppen barn og enslige mødre. Barn og enslige mødre er den desidert mest utsatte gruppen i et samfunn kjennetegnet av enorme klasseforskjeller, høy arbeidsledighet, sterk inflasjon, barnearbeid, barneprostitusjon, salg av barn, høy kriminalitets-og voldsrate, offentlig fattigdom og -korrupsjon.
Etter hvert ble målgruppen utvidet til også å omfatte eldre, forlatte mennesker, slik at de skulle sikres en verdig alderdom.

I 2011 stod første etasje av MaMA Rachels Hospital Of Mercy (MMRHM) ferdig, og annen etasje med sengepost var i drift fra 2013. Her får pasienter som ikke har helseforsikring mulighet til gratis behandling.

Økonomi

MMCCN’s økonomi er basert på faste og enkeltstående gaver fra privatpersoner, foreninger/lag og bedrifter.
Innsamlede midler i 2017 var ca. kr. 2.700.000. Administrasjonskostnadene består hovedsaklig av reiser til Manila for daglig leder, revisor, faks/tlf., trykking og utsending av nyhetsbrev og porto. Disse utgjør ca. 4% av innsamlede midler.

Månedlige driftsutgifter for MMCCN`s arbeid i Manila(inkludert sykehuset) ligger pr. d.d. på ca. NOK 400.000.
Hverken daglig leder eller styremedlemmer i Norge mottar lønn/honorar fra MMCCN. Det ytes heller ingen honorar til  styremedlemmene i den filippinske stiftelsen.