Også vår virksomhet påvirkes av korona

Kjære støttespillere ! Vi gjennomlever underlige tider, og mye er annerledes enn vi er vant til. Vi mennesker blir små i møte med det ukjente og truende. Likevel må livet gå videre! Både her i Norge og ellers i verden. Våre tanker går til de som står i vårt arbeid på Filippinene. Pr. dato er det ingen norske der ute, alle kom hjem før grensene ble stengte og sitter nå i karantene i Norge. Alt arbeidet blir drevet av lokalt ansatte som rapporterer til det norske styret. Den 27. mars meldes det om at det er bekreftet 54 døde pga coronasmitte på hele ...

Read More


Også på Filippinene får førskolebarna oppleve overnatting i barnehagen

Vi mottar melding fra Birthe-Sofie Bunkholt Sørensen som skriver at MaMas førskolelærer Ellen Manalo ønsket å gi barna i barnehagen en spesiell opplevelse. Barna skulle få overnatte utenfor barnehagen som ligger på sykehustomten. Det ble satt opp små telt i ulike fassonger og størrelser. Det blir tidlig mørkt, så lærer Ellen engasjerte foreldre til å holde fyr i bålet, og ellers hjelpe til med å passe på. Kvelden ble fylt med innholdsrike og gode aktiviteter. Det var sang, dans og lek, og kåring av kostymer. Mye deilig mat, kylling, ris og ...

Read More


Markering av 93 årsdagen til stiftelsens grunnlegger Rachel Trovi

Ledelsen og ansatte ved MaMa Rachels Hospital of Mercy og Hopes Haven, gratulerer og markerer 93 års dagen til grunnlegger Rachel Trovi med kake og fest. Styremedlem Gunhild Dobbe, sykehusdirektør og medisinsk faglig ansvarlig dr. Marlisa Calma og adm.sjef Daisylyn Driz.     Pensjonert sykepleier og frivillig medhjelper Virginia Ibanez og styremedlem Birthe Sofie Bunkholt Sørensen    

Read More


Nytt kjøkken i Håpets Havn, bekostet av Build Aid

Framsidebilde viser snorklipping til nytt kjøkkenbygg, ved byggmester Ole Stenbakk, Ingfrid Varpe Solheim og kokka Madelyn på Hopes Haven. BuildAid oppdatering februar 2020 (1)[16159] Nytt kjøkken og gammelt kjøkken Tusen takk til BuildAid som har bekostet og bygget nytt funksjonelt kjøkken til Håpets Havn, og sørget for fornyelse og innkjøp av oppvaskbenk til MaMa Rachels Hospital of Mercy. I 2016 bygget og betalte den ideelle organsisasjonen, ungdomshjemmet med 2 leiligheter for unge som er under utdannelse gjennom MaMas. Byggmester Ole Stenbakk kom ...

Read More


Barn hjelper barn. Langesund barneskoles årlige støtteaksjon innbrakte kr. 69.035

Tirsdag 11 februar 2020, hadde Langesund barneskole sin årlige storaksjon for å samle inn penger til MaMas hjelpearbeid på Filippinene. Stiftelsens grunnlegger Rachel Trovi ble 93år 22.02.20, så støtten fra skolen er en stor bursdagsgave til stiftelsen og dens grunnlegger. I nærmere 30 år har Langesund barneskole støttet arbeidet, og bidratt til at fattige barn på Filippinene får skolegang. Aksjonspengene kommer veldig godt med, når MaMa skal overføre penger for å kjøpe inn skolemateriell til 12.000 barn for skoleåret 2020/21. Det er barn som eller ikke ...

Read More


Nashville støttekonsert for MMCCN i Undheim kirke 21.02.20

Nok en gang arrangerte Nashville Sound ved Ove Frøytlog støttekonsert for MaMa Childrens arbeid på Filippinene. Dette har han gjort i 10 år, og samlet inn over 1 million. Andre musikere denne kvelden var vokalist Monika Asheim og Green Sax, et lokalt band  fra Undheim distriktet på Jæren. Det ble en flott musikkopplevelse med gode kjente country & gospel låter. De lokale dugnadsfolkene har stilt opp år etter år under ledelse av Pål Undheim. Det er imponerende. Kirken var fullsatt lenge før konserten startet, både på galleri og i salen. Ekstrastoler ble ...

Read More


MaMas har besøkt 7 forskjellige evakueringssentre og delt ut forskjellige nødvendige effekter.

Gunhild Dobbe skriver i mail 20.01.20: Ennå dreier mye seg om vulkanutbruddet her hos oss, om vi ikke direkte har vært plaget her på senteret. Ingen er omkommet eller skadet, men noen har dødd indirekte på grunn av vulkanutbruddet, mest på grunn av infeksjonssykdommer.  Alle som har hatt behov for evakuering har fått det. Men påkjenningene er store på grunn av uvissheten, livet er satt fullstendig på vent. Tanken på ødelagte hjem, tap av husdyr og ødelagt livsgrunnlag tærer på kreftene. Ingen får lov å reise hjem, bortsett fra enkelte som får ta ...

Read More


MaMas bistår de evakuerte etter vulkanutbruddet nær Manila

  Det er stort behov for ekstra penger til nødhjelp Vipps en ekstra nødhjelpsgave for vulkan ofre. MA MA Children Center Of Norway #109699, eller send til Skagerrak Sparebank 26013317185 Gunhild Dobbe skriver i epost 17.01, at alt er på vent. Skolene i Cavite starter opp mandagen hvis ikke noe nytt skjer. 500 000 mennesker er evakuert fra sine hjem, ingen får vende tilbake ennå. En frykter nye utbrudd, jordskjelv og tsunami.  Mange har fått ødelagt sine hjem pga av jordskjelv og sammenfall av tung aske.  Mange har fått ødelagt sine avlinger og ...

Read More


Christmas Caroling,- MaMas sprer julegleder

Nylig hjemkommet fra Filippinene sitter jeg igjen med mange innstrykk fra hvordan ansatte på MaMas, Håpets Havn og MaMa Rachels Hospital Of Mercy gjør en stor forskjell for de som har minst. De reiser ut i distriktene hvor de aller fattigste bor. De ansatte synger julesanger, gir helse og sosialhjelp, deler ut klær, slippers og varm mat. 30 familier av de mest vanskeligstilte fikk en ekstra julegave med julemat og ris i dette området.                       

Read More


Velkommen til MaMas & LB-Tur 21.-24.mai 2020

Program MaMas og LB-Tur 2020 Turen går fra Grenland til Bergen/Sotra 21.-24. mai 2020. Hovedarrangementet blir "Velgjerningskonsert" lørdag ettermiddag i Landro kyrkje. Det blir stort sang og musikkinnslag fra lokale krefter, men også av tilreisende. Program MaMas og LB-Tur 2020

Read More